Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Havbrukskonstruksjoner

Havbrukskonstruksjoner

Tilbake til Ekspertise
Vi retter oss mot markedsområdet havbruk og har ekspertise innen hydrodynamikk og konstruksjonsteknikk. MARINTEK tilbyr modell- og fullskalatester, samt feltundersøkelser, og har med dette en fleksibel og unik kompetanse innen havbruk. Både oppdrettere (operatører) og leverandørindustri er i vår kundegruppe.
Forskningsleder
+47 918 74 693
Bilde av modell av oppdrettsmerd