Til hovedinnhold

Veiledning for fakturaadresser

Veiledning for fakturaadresser

 • I feltet «Deres referanse» skal bestillers ansattnummer og navn oppgis. Ansattnummeret er numerisk og består av 3-6 siffer.
 • Ved evt purring/inkasso ber vi om at det henvises til originalfaktura og bestillers ansattnummer.
 • Hvis ikke fakturaen er merket med riktig referanse vil mottaker sende fakturaen i retur med beskjed om at referanse må påføres.
 • Faktura som e-post
  Vi har nå tilrettelagt for mottak av faktura som vedlegg til e-post. Ved å sende e-postfaktura i PDF-format kommer den raskere fram til oss, og dere sparer porto og pakkekostnader.
  Faktura kan sendes som e-post til følgende adresse: 4515@invoicecenter.net
 • Forutsetninger for bruk e-postmottak av faktura:
  • E-posten kan bare inneholde én faktura(en fil)
  • Vedlegget må ha filtype pdf eller tif, og kan ikke ha navn som inneholder åæø eller spesialtegn
  • Maksimal størrelse på vedlegget er 2MB
  • Vi gjør oppmerksom på at teksten i e-posten ikke blir lest manuelt, og det er derfor ikke mulig å gi beskjeder gjennom teksten.
 • Dere vil motta e-post med bekreftelse på om faktura er akseptert eller ikke.
 • eFaktura
  Vi gjør oppmerksom på at vi kan motta eFaktura på EHF-format.