Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Miljø, kvalitet og matvaretrygghet

Miljø, kvalitet og matvaretrygghet

Tilbake til Ekspertise
Skjerpede kundekrav og myndighetskrav gjør det nødvendig for aktørene i bransjen å arbeide systematisk for å sikre at kravene blir holdt. Vi kan bistå på en rekke områder:
  • Miljøledelses- og kvalitetssikringssystemer
  • Systemrevisjoner; miljø, kvalitet, private standarder
  • Støtte ved sertifisering
  • Rådgivning matvaretrygghet, sporbarhet
  • Rådgivning ansvarlig oppdrett og fiskeri
  • Rømming av oppdrettsfisk, rømmingssikring
  • Miljø - og klimaregnskap for sjømatnæringen med livsløpsanalyser (LCA)