Til hovedinnhold

Numerisk modellering

Numerisk modellering

Tilbake til Ekspertise
Formasjonsfysikkavdelingen eier mange hjemme-utviklet datakoder, som hjelper kundene våre å implementere forskningsresultater samt å hjelpe SINTEF forskere til å utvikle teoretisk og eksperimentell kunnskap tilpasset feltbetingelser.
  • SandPredictor - et verktøy for å predikere solidproduksjon for feltanvendelse
  • PSI - en borehullsstabilitetssimulator som tar hensyn til tidsavhengige effekter som er typisk skifer takbergarter
  • Propanica - et verktøy for å simulere sprekkforplantning og slamtap
  • MDEM - et verktøy som simulerer hyfraulisk oppsprekking på reservoarskala
  • PFC - en kommersiell programvare som er tilpasset for å beskrive realistiske triaksielle tester på bilder av stein generert ved µCT-avbildning av relle prøver
Senior prosjektleder