Til hovedinnhold

feltavvikling

Alle brønner som bores må en gang plugges permanent og forlates. Tett plugging er viktig for å unngå miljøskader på lang sikt. Med dagens teknologi er brønnplugging vanskelig, dyrt og tidkrevende. SINTEFs forskning på dette området fokuserer derfor på å få ned pluggekostnadene uten at det går på bekostning av sikkerheten. Vårt arbeid inkluderer blant annet laboratorietesting og forbedring av pluggematerialer, testing og utvikling av metoder for fjerning av rør/sement fra brønnen, lekkasjedeteksjon og kostnadsoptimering av større pluggekampanjer.

Fungerende forskningssjef

Ekspertise

Formasjonsfysikk

Vi studerer bergartsfysiske og mekaniske egenskaper, parametere og prosesser for reservoar og toppbergart. Vi utfører tester under tilnærmet in-situ betingelser i vårt spesialiserte laboratorium. I tillegg utvikler vi skreddersydde modeller og verktøy for å beregne bergmekanisk og bergartsfysisk oppførsel.

Fungerende forskningssjef
481 11 159
Les mer om ekspertisen

Logging through casing

It is a challenge to obtain reliable measures of the quality of the cement bond through the casing. This is needed to identify the potential sealing sections. SINTEF works on improving shale-bond logging interpretation by performing lab experiments on hollow cylinder shale samples and through numerical simulations tailored to study logging through casing.

Senior prosjektleder
977 58 680
Les mer om ekspertisen

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter