Til hovedinnhold

COIN - Concrete Innovation Centre

COIN - Concrete Innovation Centre

Publisert 24. november 2014

Forskningssenter for betonginnovasjon

COIN ble etablert i 2007 som et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI). COINs visjon er attraktive betongbygg og -konstruksjoner. Målet er å oppfylle denne visjonen ved å ta utviklinga et stort skritt videre gjennom langsiktig forskning i tett samarbeid med industrien på områder som avanserte materialer, effektive byggemetoder og nye designkonsepter med mer miljøvennlig materialproduksjon.

Til COINs hjemmeside

Prosjektvarighet

01.01.2007 - 31.12.2014