Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi er også overført til det nye selskapet.

Standardisert metodikk for kvalifisering av mekaniske avlusingssystemer (KVALISYS)

Standardisert metodikk for kvalifisering av mekaniske avlusingssystemer (KVALISYS)

Publisert 13. august 2017

Økt resistens mot avlusingsmedikamenter har drevet fram en rekke ikke-medikamentelle behandlingssystemer som ferskvannsbehandling i brønnbåt, Thermolicer og Optilicer til varmtvannsbehandling, lusespylere som eksempelvis Skamik, Flatsetsund og Hydrolicer, samt lukkede behandlingslektere som Helixir.

Hovedmål:

Klarlegge forholdene for laks i mekaniske avlusingssystemer gjennom utvikling og anvendelse av objektiv målemetodikk, –utstyr og informasjonspresentasjon.

Arbeidet har følgende delmål:

  1. Løsning for innpakking av sensorikk i mekaniske avlusingsplattformer.
  2. Sorterte datasett fra minst 5 ulike mekaniske avlusingsplattformer.DM
  3. Generelle anbefalinger for design av fremtidige mekaniske avlusingssystem.

Les mer om prosjektet på FHF sine sider.

Prosjektvarighet

2017 - 2019

Finansiering:

Prosjektet finansieres av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond med kr 3 940 000,-