Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Rørledninger, stigerør og kabler

Rørledninger, stigerør og kabler

Tilbake til Ekspertise
Vi har en unik numerisk verktøykasse for å regne på global konstruksjonsrespons, samt spenning og utmatting på komponentnivå i rør og kabler med kompliserte tverrsnitt. Verktøyene er etablert og blir videreutviklet gjennom forsøk i våre laboratorier. Flere av våre programvareprodukter er kommersielt tilgjengelige og velkjent i industrien.
Grafisk bilde av rør på havbunnen