Til hovedinnhold

samfunnsøkonomi

Våre felles ressurser må anvendes mest mulig effektivt – for å skape høyest mulig velferd for samfunnet. SINTEFs mål er å gi aktører i offentlig og privat sektor et godt beslutningsgrunnlag når de står overfor problemer som ikke kan løses på en god måte kun ved bedriftsøkonomisk metode.

Ekspertise

Prosjekter

Nyheter