Til hovedinnhold

Samfunnsøkonomisk analyse i olje og gass

Samfunnsøkonomisk analyse i olje og gass

Tilbake til Ekspertise
Vi forsker på regionaløkonomiske og demografiske effekter av olje- og gassvirksomhet, der vi ser på direkte virkninger og ringvirkninger av næringsaktivitet.  I tillegg ser vi på demografiske forhold, som for eksempel regionenes kunnskapsbase og utdanningstilbud som forutsetning for å ha en levende olje- og gassregion i tynt befolkede områder, slik som i Barentsregionen.