Til hovedinnhold

Samfunnsøkonomisk analyse og evaluering

Samfunnsøkonomisk analyse og evaluering

Tilbake til Ekspertise
Samfunnsøkonomi er studiet av hvordan knappe ressurser kan anvendes mest mulig effektivt – altså hvordan skape høyest mulig velferd for samfunnet.
  • SINTEFs mål er å gi aktører i offentlig og privat sektor et godt beslutningsgrunnlag når de står overfor problemer som ikke kan løses på en god måte kun ved bedriftsøkonomisk metode. Vi samarbeider nært med Concept ved NTNU i dette arbeidet.

Fagmiljø

Forskningsleder