Til hovedinnhold

FME

FME

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er nasjonale sentre innen energi- og miljøområdet. SINTEF Energi leder og deltar i flere FME-sentre.

Logo for FME sentrene

FME