Til hovedinnhold

SINTEF Materialer og kjemi er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialteknologi, bioteknologi, anvendt kjemi og biologi. Med vår flerfaglige kunnskapsbase som fundament, utvikler vi muliggjørende teknologier og tverrfaglige løsninger for et bredt spekter av markedsområder, i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere. Bærekraftig utvikling og verdiskaping er grunnleggende for vår aktivitet.

Tjenester

Aktuelt

Prosjekter

Prosjektliste

Instituttet har mange prosjekter i samarbeid med internasjonale partnere finansiert av EU midler. 

Laboratorier

Store satsinger

Instituttet er representert i flere av de nasjonale forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) og forskningsdrevet innovasjon (SFI). Vi har flere Gemini-sentere i samarbeid med NTNU i Trondheim og Universitetet i Oslo, og prosjekter i samarbeid med internasjonale aktører gjennom EU-tilskudd.

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
SFI-ordningen styrker innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.

Forskningssenter for miljøvennlig energi - FME
FME-ordningen er en konsentrert og langsiktig satsing rettet inn mot å løse klima- og energiutfordringer og bidra til næringsutvikling. Forskningen i sentrene skjer i tett og langsiktig samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. 

Gemini-senter
Gemini-senter er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved SINTEF, NTNU og Universitetet i Oslo. Formålet er å bygge større fagmiljøer med høyere kvalitet enn partene kan klare hver for seg. 

Lenke til EU-prosjekter

Medarbeidere

Eli Aamot

Konserndirektør
952 71 607
Navn
Eli Aamot
Tittel
Konserndirektør
Telefon
952 71 607
Avdeling
MK Administrasjon
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Materialer og kjemi

Cornelis Spooren

Forskningssjef
Navn
Cornelis Spooren
Tittel
Forskningssjef
Telefon
930 59 412
Avdeling
Materialer og nanoteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Materialer og kjemi

Rune Bredesen

Forskningssjef
Navn
Rune Bredesen
Tittel
Forskningssjef
Telefon
938 11 279
Avdeling
Bærekraftig energiteknologi
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF Materialer og kjemi

Tore Aunaas

Forskningssjef
Navn
Tore Aunaas
Tittel
Forskningssjef
Telefon
924 00 847
Avdeling
Miljøteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Ocean AS

Nina Dahl

Forskningssjef
415 47 918
Navn
Nina Dahl
Tittel
Forskningssjef
Telefon
415 47 918
Avdeling
Industriell prosessteknologi
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF Materialer og kjemi

Om oss

Instituttet utfører forsknings- og utviklingsoppdrag samt forskningsbaserte rådgivings og laboratorietjenester. Vi jobber tett med industrien for å utvikle avanserte materialer, produkter, prosesser og verktøy, og søker nye miljøvennlige metoder for framstilling og bearbeiding som kan gi økt produktivitet og høy kvalitet. Bærekraftig utvikling er et hovedtema i vår hverdag.

Her finner du mer informasjon om instituttet.

  • Instituttråd og ledelse
  • Nøkkeltall
  • Publikasjonssøk
  • Kontaktinformasjon
  • Et sertifisert institutt
Les mer om SINTEF Materialer og kjemi