Til hovedinnhold

Tjenester

Aktuelt

Store satsinger

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)
FME-ordningen er en konsentrert og langsiktig satsing rettet inn mot å løse klima- og energiutfordringer og bidra til næringsutvikling. Forskningen i sentrene skjer i tett og langsiktig samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning.

 • BIGCCS
  International CCS Research Centre

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
SFI-ordningen styrker innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.

 • DrillWell
  Drilling and well centre for improved recovery
 • FACE (avsluttet)
  The Multiphase Flow Assurance Centre
 • IO Center
  Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry

Om oss

SINTEF Petroleum AS jobber med å forbedre kartleggingen og utvinningen av de nasjonale og internasjonale olje- og gassressursene på en lønnsom, miljøvennlig og sikker måte. Vi er lokalisert med kontorer i Trondheim og Bergen. Instituttet har 90 ansatte og en omsetning på 171 millioner kroner per desember 2016.

Vår strategiske fokus:

 • CO2-lagring
 • Boring og brønn
 • Leting
 • Økt utvinning
 • Flerfasetransport
Foto: SINTEF/Thor Nielsen
Les mer om SINTEF Petroleum

Kontakt oss

SINTEF Petroleum AS

 

Trondheim (Hovedkontor)

Sentralbord: 464 17 000
e-post: petroleum@sintef.no

Postadresse: Postboks 4763 Torgarden, 7465 Trondheim
Besøksadresse: S.P. Andersens vei 15 B, 7031 Trondheim

Fakturaadresse: SINTEF Petroleum AS, c/o Fakturamottak, Postboks 4515, 8608 MO I RANA
Faktura som e-post: faktura som vedlegg til epost i PDF-format: 4515@invoicecenter.net
eFaktura:
Vi gjør oppmerksom på at vi kan motta eFaktura på EHF-format

Organisasjonsnummer: 936 882 331

 

Bergen

Sentralbord: 464 17 000

Postadresse: Thormøhlens gate 53 C, 5006 Bergen
Besøksadresse: Thormøhlens gate 53 C, 5006 Bergen (Marineholmen)

Flerfaselaboratoriene (Tiller)

Sentralbord: 464 17 000

Postadresse: Postboks 4763 Torgarden, 7465 Trondheim
Besøksadresse: Tillerbruvegen 200, 7092 Tiller