Til hovedinnhold

Om SINTEF Teknologi og samfunn

Om SINTEF Teknologi og samfunn

Konserndirektør

SINTEF Teknologi og samfunn er et tverrfaglig forskningsinstitutt innenfor både teknisk-industriell og samfunnsvitenskapelig arena. Vi har som strategi å bygge samfunnsvitenskap inn i de nasjonale teknologiprosjektene. I tillegg til å være en sterk teknologileverandør til industri og næringsliv, bidrar vi til løsninger på samfunnsutfordringene innenfor helse, omsorg og velferd, verdige arbeidsforhold, et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv, sikre samfunn, samferdsel og klima og miljø.

Avdelinger

Ledelse og råd

Medarbeidere

Navn
Stian Antonsen
Tittel
Markedssjef
Telefon
997 13 739
Avdeling
TS Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Thomas Langø

Seniorforsker
Navn
Thomas Langø
Tittel
Seniorforsker
Telefon
909 62 913
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Tore Nilssen

Spesialrådgiver
Navn
Tore Nilssen
Tittel
Spesialrådgiver
Telefon
930 58 820
Avdeling
TS Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Roar Norvik

Forskningssjef
Navn
Roar Norvik
Tittel
Forskningssjef
Telefon
900 43 270
Avdeling
Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Frode Rømo

Senior forretningsutvikler
Navn
Frode Rømo
Tittel
Senior forretningsutvikler
Telefon
982 91 149
Avdeling
Arbeids- og næringsliv
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Fride Lindseth

Kvalitets- og sikkerhetssjef
Navn
Fride Lindseth
Tittel
Kvalitets- og sikkerhetssjef
Telefon
930 66 003
Avdeling
TS Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Publikasjoner

Publikasjon

Vi er stolt, men inte nøjd. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Skien kommune

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28137

Skien kommune har pilotert GPS og ulike trygghetsteknologier, både for hjemmeboende og på institusjon, som en del av oppdraget i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Prosjektet tok utgangspunkt i etablert kunnskap knyttet til bruk av lokaliseringsteknologi og ulike trygghetsteknologier for hjemmeboe...

Forfattere Ausen Dag Torstein Øderud Tone Grut Lisbet Espen Gottschal Kristin Onsrud Tove Holst Skyer Heidi Sivertsen Anne Lene Heldal May Omland
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Norwegian Energy Road Map 2050: Hvilke tiltak og virkemidler bør belyses?

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28123

Rapporten er basert på litteraturgjennomgang og innspill fra brukerpartnerne, samt supplerende intervjuer med viktige interesser som ikke deltar i prosjektet, og tar utgangspunkt i scenariometodikken som anvendes i eHighway2050 og CenSES. Innledningsvis gis en oversikt over sentrale mål og forplikt...

Forfattere Damman Sigrid Audun Ruud Fodstad Marte Kari Espegren Midthun Kjetil Trovik
År 2017
Type Rapport

Post-, faktura- og besøksadresser

SINTEF Teknologi og samfunn

Postadresse
SINTEF Teknologi og samfunn
Postboks 4760 Sluppen
7465 Trondheim

Fakturaadresse
Stiftelsen SINTEF
c/o Fakturamottak
Postboks 4515
8608 MO I RANA

I feltet "Deres referanse" skal bestillers ansattnummer oppgis. Det er svært viktig av hensyn til skanning. Leverandører kan også sende faktura elektronisk til 4515@invoicecenter.net.


E-postadresse: ts@sintef.noBesøksadresse Administrasjonen - avdelingene Anvendt økonomi - Sikkerhet - Teknologiledelse og Transportforskning:
S. P. Andersens vei 5, Lerkendal 
Telefon: 73 59 03 00 
E-post: ts@sintef.no
Kontaktperson: Tove E Waagan

Besøksadresse avd. Helse
Klæbuveien 153
Telefon: 73 59 03 00
E-post: helse@sintef.no
Kontaktperson: Mona Kirkeby Eidem

Besøksadresse avd. Medisinsk teknologi
Olav Kyrres gate 9
Telefon: 73 59 03 00
E-post: ts@sintef.no
Kontaktperson: Hildegunn Andersen

Adresse til SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse i Oslo


Postadresse

SINTEF Teknologi og samfunn 
Postboks 124 Blindern
0314 Oslo

Fakturaadresse
Stiftelsen SINTEF
c/o Fakturamottak
Postboks 4515 
8608 MO I RANA

I feltet "Deres referanse" skal bestillers ansattnr oppgis. Det er svært viktig av hensyn til skanning. Leverandører kan også sende faktura elektronisk til 4515@invoicecenter.net.

Besøksadresse avd. Helse
Forskningsveien 1, Gaustad 
Telefon: 73 59 03 00 
Telefaks: 22 06 79 09 
E-post: ts@sintef.no 
Kontaktperson:  Tine Levin Granlund