Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi er også overført til det nye selskapet.

Innovasjonskonferansen e-nav.no 2017

Innovasjonskonferansen e-nav.no 2017

Publisert 5. juli 2017

Innovasjonskonferansen e-nav samler igjen bredden av norsk maritim industri, myndigheter og forskningsmiljøer til en nasjonal arena om smartere, enklere og mer effektive maritime operasjoner og skipsfart.

Bilde av en person med kikkert på et skip

Konferansen har sommålsetting å formidle e-navigasjon som plattform for innovasjon og utforske de mulighetene digitalisering gir for økt sikkerhet, effektivitet, forretningsutvikling og verdiskaping.

Den teknologiske utviklingen innen sjøtransporten går raskt med økende grad av digitalisering, automatisering og med nye bruk av alternative energiformer.

Fokus i år:

  • Nye produkter og tjenester
  • Veien mot autonome skip
  • Effektiv utnyttelse av skipsflåten
  • Big data
  • Cybersecurity
  • Samspill mellom offentlig og privat

SINTEF Ocean er med og arrangerer e-nav-konferansen. Les hele programmet her

Seniorforsker