Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Strategi og forretningsutvikling

Strategi og forretningsutvikling

Tilbake til Ekspertise
Vi bistår bedrifter, forvaltning og støtteapparatet med strategi og forretningsutvikling innen etablerte arter og nye arter i oppdrett. Viktige områder:
  • Strategiprosesser
  • Restrukturering
  • Synergier ved samarbeid
  • Vurdering av forretningsmessig risiko
  • Observasjonspost for utvikling innen utvalgte områder
Forskningssjef