HMS-pris til livbåtprosjekt

29.10.2014Statoils HMS-pris for 2014 gikk til livbåtprosjektet for Draupner, utført av Statoil og Gassco. MARINTEK har bidratt i prosjektet med framdriftsanalyser og fullskalamålinger...

Livbåt i bassengtest

I arbeidet med framdriftsanalysene har vi gjort modellforsøk i skala 1:3 for å kartlegge båtens motstand, propulsjon og manøveregenskaper og deretter bygge opp en numerisk modell i vårt...

Ny passivhusanvisning tilgjengelig

24.10.2014I samarbeid med Enova har SINTEF Byggforsk satset tungt på å møte utfordringer med prosjektering av passivhus. Nå er en ny anvisning klar.

Eksempel på passivhus: Kontorbygning for Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim. Arkitekt: Pir II arkitektkontor. Foto: SINTEF Byggforsk

Skal gi bærekraftig industri

31.10.2014Næringslivet og det offentlige samarbeider for å gi industrien økt konkurransekraft og en bærekraftig utvikling.

Deltakende bedrifter skal ta i bruk forretningsmodeller med fokus på bærekraft,ansvarlighet og delt verdiskaping. Foto: Sisvi.no

Norge er Europas billigste batteri

28.10.2014Norsk vannkraft er den rimeligste energikilden Tyskland kan ta i bruk som back-up for solceller og vindkraft, viser ferske beregninger.

I framtida kan norske vannkraftmagasin bli viktige når det ikke blåser nok over vindmøllene på Kontinentet. Når det blåser igjen, kan billig overskuddskraft brukes til å pumpe vann tilbake i...

SINTEF-seminar: Byggenæringen trenger en kulturendring

17.10.2014"Kan man ikke måle noe, kan man heller ikke forbedre noe". Det hevdet Jan Alexander Langlo fra SINTEF som var første foredragsholder på SINTEF-seminaret "Hvordan få fart på...

Et godt forskningsbudsjett fra regjeringen

08.10.2014SINTEF mener regjeringen legger fram et godt forskningsbudsjett for 2015. – Det er en god satsing på næringsrettet forskning, styrking av ordninger som gjør at norske forskere...

SINTEF hedrer Nobelprisvinnere

07.10.2014I går ble det kjent at  ekteparet  May-Britt og Edvard Moser ved NTNU vant Nobelprisen for sitt arbeid med gitterceller i hjernen. SINTEF ønsker å slutte seg til køen av...