Til hovedinnhold

Behovet for nordområderelatert forskning og utvikling øker. SINTEF Nord vil ved lokal tilstedeværelse i nord kunne tilby F&U-tjenester til industri, næringsliv og offentlig forvaltning.

SINTEF Nord er lokalisert i egne kontorer i Storgata 118 i sentrum av Tromsø. Vi bygger opp lokal kompetanse og kapasitet innen fiskeri og havbruk, IKT, maritime operasjoner og mineraler.

Målet er å bidra til lokal verdiskapning i nord basert på ressurser til havs og på land. Vi arbeider blant annet med:

  • fangstteknologi og lokal videreforedling av fisk
  • oppdrett
  • leting og utvinning av olje og gassressurser
  • energi
  • effektive løsninger for drifts- og vedlikehold
  • overvåking og beslutningsstøttesystemer,
  • transport og logistikk
  • utvikling av lokale malm- og mineralressurser i nordområdene.

Verdiskapningen vil skje i samarbeid med utviklings- og undervisningsmiljøer i nord og kompetansebasen som finnes blant SINTEF-gruppens øvrige 2100 ansatte.

Nyheter

Prosjekter

Se alle prosjekter

Kontakt oss

Besøksadresse:

Storgata 118,
9008 Tromsø
tlf: 478 65 400

Postadresse:

Postboks 118
9252 Tromsø

Faktureringsadresse:

c/o Fakturamottak
Postboks 4515
8608 Mo i Rana

Medarbeidere

Jørn Eldby

Administrerende direktør
Navn
Jørn Eldby
Tittel
Administrerende direktør
Telefon
478 65 400
Avdeling
Nord
Kontorsted
Tromsø
Company
SINTEF Nord AS

Cristina Maria Krogh

IT Systemforvalter
Navn
Cristina Maria Krogh
Tittel
IT Systemforvalter
Telefon
481 92 391
Avdeling
Økonomi og styring
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Konsernstab

Gorm Breimo

Senior forretningsutvikler
Navn
Gorm Breimo
Tittel
Senior forretningsutvikler
Telefon
902 77 305
Avdeling
Nord
Kontorsted
Tromsø
Company
SINTEF Nord AS

Signe Sønvisen

Fungerende forskningsleder
Navn
Signe Sønvisen
Tittel
Fungerende forskningsleder
Telefon
991 65 944
Avdeling
Fiskeriteknologi
Kontorsted
Tromsø
Company
SINTEF Ocean AS
Navn
Ståle Walderhaug
Tittel
Seniorforsker
Telefon
907 66 069
Avdeling
Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted
Tromsø
Company
SINTEF Digital

Leonore Olsen

Master of science
Navn
Leonore Olsen
Tittel
Master of science
Telefon
473 72 334
Avdeling
Nord
Kontorsted
Tromsø
Company
SINTEF Nord AS

Maria Leitet

Master of science
Navn
Maria Leitet
Tittel
Master of science
Telefon
950 22 236
Avdeling
Nord
Kontorsted
Tromsø
Company
SINTEF Nord AS