Til hovedinnhold

Marian Ådnanes

Forskningsleder

Marian Ådnanes

Forskningsleder

Marian Ådnanes
Telefon: 915 79 269
Mobil: 915 79 269
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Sykepleie i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1456358

Denne studien undersøker følgende hovedtema: 1) Hvilket ansvar og hvilke oppgaver har sykepleiere innenfor psykisk helsevern og TSB? 2) Hvilke behov for sykepleiefaglig kompetanse hos pasienter i psykisk helsevern og TSB opplever sykepleiere i disse tjenestene at de dekker, herunder psykiske, fysisk...

Forfattere Melby Line Ådnanes Marian Kasteng Frida
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Challenges in achieving collaboration in clinical practice: The case of Norwegian health care

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1369433

Introduction: This article summarizes and synthesizes the findings of four separate but inter-linked empirical projects which explored challenges of collaboration in the Norwegian health system from the perspectives of providers and patients. The results of the four projects are summarised in eight ...

Forfattere Steihaug Sissel Johannessen Anne-Kari M. Ådnanes Marian Paulsen Bård Mannion Russell
År 2016
Type Tidsskriftsartikkel
Vis alle publikasjoner