Til hovedinnhold

Marian Ådnanes

Forskningsleder

Marian Ådnanes

Forskningsleder

Marian Ådnanes
Telefon: 915 79 269
Mobil: 915 79 269
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Sykepleie i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1456358

Denne studien undersøker følgende hovedtema: 1) Hvilket ansvar og hvilke oppgaver har sykepleiere innenfor psykisk helsevern og TSB? 2) Hvilke behov for sykepleiefaglig kompetanse hos pasienter i psykisk helsevern og TSB opplever sykepleiere i disse tjenestene at de dekker, herunder psykiske, fysisk...

Forfattere Melby Line Ådnanes Marian Kasteng Frida
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

“You Never Know What Happens Next” – Young Adult Service users’ experience with mental health care and treatment through one year

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1377921

Fragmented services are a well-known problem in the mental health sector. Mental health service users’ experiences of treatment and care can provide knowledge for developing more user-oriented continuity of care. We followed nine young adults with mental health illnesses and complex needs, conductin...

År 2016
Type Tidsskriftsartikkel
Vis alle publikasjoner