Til hovedinnhold

Marian Ådnanes

Forskningsleder

Marian Ådnanes

Forskningsleder

Marian Ådnanes
Telefon: 915 79 269
Mobil: 915 79 269
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Sykepleie i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1456358

Denne studien undersøker følgende hovedtema: 1) Hvilket ansvar og hvilke oppgaver har sykepleiere innenfor psykisk helsevern og TSB? 2) Hvilke behov for sykepleiefaglig kompetanse hos pasienter i psykisk helsevern og TSB opplever sykepleiere i disse tjenestene at de dekker, herunder psykiske, fysisk...

Forfattere Melby Line Ådnanes Marian Kasteng Frida
År 2017
Type Rapport
Vis alle publikasjoner