Til hovedinnhold

Anita Øren

Forskningsleder

Anita Øren

Forskningsleder

Anita Øren
Telefon: 982 45 158
Mobil: 982 45 158
Avdeling: Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

THE TOTAL COSTS OF WORK-RELATED ILLNESSES AND INJURIES IN NORWAY

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1395171

Arbeidsskader og arbeidssykdommer koster 30 milliarder årlig SINTEF har etter oppdrag fra Arbeidstilsynet estimert de samfunnsøkonomiske kostnader ved arbeidsrelaterte sykdommer og skader i landbaserte virksomheter i Norge. Basert på eksisterende nasjonale og internasjonale statistikkilder (NAV, Sta...

År 2016
Type Presentasjon
Publikasjon

Kommunal beredskap - hva mener kommunene?

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1459619

Formålet med denne rapporten har vært å belyse kommunenes evne og mulighet til å oppfylle de krav og forventninger som fremkommer av sivilbeskyttelsesloven med forskrift som pålegger kommunene en generell beredskapsplikt. Prosjektet er utført av SINTEF, NTNU Samfunnsforskning og NTNU, på oppdrag fra...

Forfattere Øren Anita Wasilkiewicz Kinga Mohammad Abdul Basit Almklov Petter Grytten Albrechtsen Eirik Antonsen Stian
År 2016
Type Rapport
Vis alle publikasjoner