Til hovedinnhold

Kjetil Trovik Midthun

Forskningsleder

Kjetil Trovik Midthun

Forskningsleder

Kjetil Trovik Midthun
Telefon: 971 76 881
Mobil: 971 76 881
Avdeling: Anvendt økonomi
Kontorsted: Bergen

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Norwegian Energy Road Map 2050: Hvilke tiltak og virkemidler bør belyses?

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28123

Rapporten er basert på litteraturgjennomgang og innspill fra brukerpartnerne, samt supplerende intervjuer med viktige interesser som ikke deltar i prosjektet, og tar utgangspunkt i scenariometodikken som anvendes i eHighway2050 og CenSES. Innledningsvis gis en oversikt over sentrale mål og forplikt...

Forfattere Damman Sigrid Audun Ruud Fodstad Marte Kari Espegren Midthun Kjetil Trovik
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Development of a Norwegian Open-Source Plug-and-Abandonment Database With Applications

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1422158

An estimated 3,000 oil wells need to be plugged and abandoned on the Norwegian Continental Shelf (NCS), with approximately 150 new wells being drilled each year. The petroleum industry estimates the total plugging costs to be almost 900 billion Norwegian kroner (NOK), and that the work will take up ...

Forfattere Oltedal Velaug Myrseth Pérez-Valdés Gerardo A Bakker Steffen J. Midthun Kjetil Trovik Torsæter Malin
År 2017
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Stochastic Electricity Dispatch: A challenge for market design

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1376237

We consider an electricity market with two sequential market clearings, for instance representing a day-ahead and a real-time market. When the first market is cleared, there is uncertainty with respect to generation and/or load, while this uncertainty is resolved when the second market is cleared. W...

Forfattere Bjørndal Endre Bjørndal Mette Helene Midthun Kjetil Trovik Tomasgard Asgeir
År 2016
Type Rapport
Vis alle publikasjoner