Til hovedinnhold

Martin Fossen

Forsker

Martin Fossen

Forsker

Martin Fossen
Telefon: 952 50 693
Mobil: 952 50 693
Avdeling: Flerfasestrømning
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Dense Packed Layer Modeling in Oil-Water Dispersions: Model Description, Experimental Verification, and Code Demonstration

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1245202

In the present research paper modeling principles for the oil-water separation with special emphasis on the modeling of dense packed layer (DPL) is presented. Formation of the DPL is attributed to the difference between sedimentation rate and interfacial coalescence rate. Different submodels resolvi...

Forfattere Panjwani Balram Amiri Asal Mo Sjur Fossen Martin Linga Harald Pauchard Vincent
År 2015
Type Tidsskriftspublikasjon
Vis alle publikasjoner hos Cristin