Til hovedinnhold

Tor Haakon Bakken

Forskningsleder

Tor Haakon Bakken

Forskningsleder

Tor Haakon Bakken
Telefon: 951 56 944
Mobil: 951 56 944
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

A Fuzzy Rule-based Model for the Assessment of Macrobenthic Habitats under Hydropeaking Impact

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1380221

Hydropeaking presents one of the large impacts on river ecology and is gaining importance because of an increasinlgy volatile energy market with high portions of new renewable energies dependent on local climate conditions. This study presents the application of a fuzzy logic model for the investiga...

Forfattere Schneider M. Kopecki I. Tuhtan Jeffrey Sauterleute Julian Zinke Peggy Bakken Tor Haakon Zakowski Tania Marie Christelle Mérigoux Sylvie
År 2017
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Drawing together multiple lines of evidence from assessment studies of hydropeaking pressures in impacted rivers

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1413590

Hydropeaking has negative effects on aquatic biota, but the causal relationships have not been studied extensively, especially when hydropeaking occurs in combination with other environmental pressures. The available evidence comes mainly from case studies demonstrating river-specific effects of hyd...

Forfattere Melcher Andreas Bakken Tor Haakon Friedrich Thomas Greimel Franz Humer Nona Schmutz Stefan Zeiringer Bernhard Webb J. Angus
År 2017
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

The Water Footprint of Hydropower Production—State of the Art and Methodological Challenges

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1477252

This paper reviews published estimates of water consumption from hydropower production and the methodologies applied. Published values range from negative to more than 115 000 m3 MWh−1. Most gross water consumption rates are in the range 5.4–234 m3 MWh−1, while most net values are in the range 0.2–1...

Forfattere Bakken Tor Haakon Killingtveit Ånund Alfredsen Knut
År 2017
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Datagrunnlag for karakterisering av vannområder og planlegging av overvåkning - tilførsel av næringssalter

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1482785

Miljødirektoratet ønsker å ta i bruk modeller som kan kople påvirkninger med risikovurderinger, antatt tilstand og valg av lokaliteter for representativ overvåking. TEOTIL kvantifiserer tapet av fosfor til vann i det enkelte Regine-felt og akkumulerer stofftransporten nedover i vassdragene. De kv...

Forfattere Selvik John Rune Kværnø Sigrun Turtumøygard Stein Skarbøvik Eva Bakken Tor Haakon
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Socio-environmental integration of hydropower facilities

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1468510

Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) is a research centre focusing on hydropower production and environmental impacts of hydropower. The main objective of CEDREN is to develop and communicate design solutions for renewable energy production that address environmental and soci...

Forfattere Harby Atle Forseth Torbjørn Bakken Tor Haakon Ruud Audun
År 2017
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Modelling the effects of stranding on the Atlantic salmon population in the Dale River, Norway

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1379735

Rapid dewatering in rivers as a consequence of hydropower operations may cause stranding of juvenile fish and have a negative impact on fish populations. We implemented stranding into an Atlantic salmon population model in order to evaluate long-term effects on the population in the Dale River, West...

Forfattere Sauterleute Julian Hedger Richard David Hauer Christoph Pulg Ulrich Skoglund Helge Sundt-Hansen Line Elisabeth Breivik Bakken Tor Haakon Ugedal Ola
År 2016
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Using a Bayesian belief network to diagnose significant adverse effect of the EU Water Framework Directive on hydropower production in Norway

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1357630

We evaluate the multi-criteria methodology employed by Norwegian authorities to screen and prioritise a large number of hydropower licences due for revision of their environmental and production conditions. We structured the national licence screening methodology using the multi-criteria decision an...

Forfattere Barton David Nicholas Bakken Tor Haakon Madsen Anders L.
År 2016
Type Tidsskriftsartikkel
Vis alle publikasjoner