Til hovedinnhold

Stian Antonsen

Markedssjef

Stian Antonsen

Markedssjef

Stian Antonsen
Telefon: 997 13 739
Mobil: 997 13 739
Avdeling: TS Stab
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Makt eller avmakt? Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+S13132

Petroleumstilsynet arrangerte i september en åpen konferanse om arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten. Nå foreligger en egen rapport som oppsummerer innleggene og diskusjonen i konferansen og diskuterer mulige tiltak som kan utvikle arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen. Konfera...

År 2009
Type Medieinnslag
Vis alle publikasjoner