Til hovedinnhold

Steve Völler

Forsker

Steve Völler

Forsker

Steve Völler
Telefon: 930 02 674
Mobil: 930 02 674
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Virkninger av EUs klimapolitikk for 2030 : mot et grønnere Europa

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1260118

Denne artikkelen benytter den numeriske likevektsmodellen LIBEMOD til å analysere effekter av EUs klimamål for 2030: Hvordan påvirker denne politikken investeringer i energisektoren, produksjon av energi, handel med energi og konsum av energi? Vil denne politikken gi en fornybarandel på minst 27 pro...

Forfattere Aune Finn Roar Golombek Rolf Le Tissier Hilde Hallre Jaehnert Stefan Völler Steve Wolfgang Ove
År 2015
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Energi- og miljøpåvirkning av elbil Systemanalyse med EMPS (Samkjøringsmodellen)

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1205486

Målet med denne studien er å finne ut hvordan innføring av elbil i Norge påvirker det norske og europeiske kraftsystemet og de tilhørende klimagassutslipp. Simuleringsmodellen EMPS blir brukt for å sette opp forskjellige scenarier med og uten elbil. I tillegg undersøkes hvordan resultatene forandrer...

År 2014
Type Rapport
Publikasjon

Transmission expansion planning in Northern Europe in 2030-Methodology and analyses

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1038806

The expected increase of intermittent electricity production imposed by renewable energy sources in Northern Europe poses rising challenges to the operation of the power system. The Nordic hydro based power system, particularly the Norwegian, is in a favourable position to provide necessary producti...

År 2013
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Balancing of Wind Power Variations using Norwegian Hydro Power

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1016923

This paper addresses the role of Norwegian hydro power to provide balancing power to a future wind dominated European power system. Two power market models, one simplified and one detailed are used to model possible responses of Norwegian hydro power to a wind driven exchange pattern for various amo...

År 2013
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Onshore and Offshore Transmission Expansion in the European Grid for Large Scale Wind Integration in the North Sea

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+951600

The development and implementation of an offshore grid [1] will have wide consequences to the onshore grid and its transmission expansion planning (TEP). A combined TEP for both on- and offshore is strongly necessary for large scale integration of wind energy in Northern Europe. Two TEP methodologie...

År 2012
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Publikasjon

Ant colony based transmission expansion developed for the Nordic Area and Great Britain

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+S20457

This paper presents an improved algorithm for transmission expansion planning based on ant colony optimization, which is a heuristic optimization method showing several advantages compared to traditional methods. A grid model for the Nordic Area, Great Britain and a combination of both are used to s...

Forfattere Fuchs Ida Völler Steve Gjengedal Terje
År 2011
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel