Til hovedinnhold

Unn Karin Thorenfeldt

Forskningsleder

Unn Karin Thorenfeldt

Forskningsleder

Unn Karin Thorenfeldt
Telefon: 980 44 312
Mobil: 980 44 312
Avdeling: Transportforskning
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Cost-benefit analysis for an ITS-solution based om change in cinsumers' surplus for the user

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1146547

The Norwegian Public Roads Administration (NPRA) is establishing a system (AutoPASS Travel Time System) that presents live travel times for a road section to travelers. NPRA wanted to complete a cost-benefit analysis of such a system. The section in question Filipstad –Asker has high traffic density...

År 2014
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Benefit analysis for an ITS-solution based on change in consumers' surplus for the users

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1059291

The paper presents a new method for cost-benefit analysis for calculating the user benefit of having access to travel time information either before or during his travel. The method is based on the travellers stated willingness to changes his travel behaviour given a certain traffic delay on his tra...

År 2013
Type Presentasjon
Publikasjon

Benefit analysis for an ITS-solution based on change in consumers' surplus for the users

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1114731

The paper presents a new method for cost-benefit analysis for calculating the user benefit of having access to travel time information either before or during his travel. The method is based on the travellers stated willingness to changes his travel behaviour given a certain traffic delay on his tra...

År 2013
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Evaluering av enkelte kollektivtrafikktiltak i Trondheim vinteren 2011

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268225

KORT SAMMENDRAG Evaluering omfatter tiltakene: innføring av sanntidsinformasjon for kollektivtrafikantene i Trondheimsområdet samt prioritering av busstrafikken i signalregulerte kryss i Trondheim. Tiltakene ble gjennomført vinteren 2011 og evalueringen er utført på oppdrag for Statens vegvesen og k...

År 2011
Type Rapport
Publikasjon

Evaluering av enkelte kollektivtrafikktiltak i Trondheim vinteren 2011

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A20460

KORT SAMMENDRAG Evaluering omfatter tiltakene: innføring av sanntidsinformasjon for kollektivtrafikantene i Trondheimsområdet samt prioritering av busstrafikken i signalregulerte kryss i Trondheim. Tiltakene ble gjennomført vinteren 2011 og evalueringen er utført på oppdrag for Statens vegvesen...

År 2011
Type Rapport
Vis alle publikasjoner