Til hovedinnhold

Sigrid Damman

Forsker

Sigrid Damman

Forsker

Sigrid Damman
Telefon: 400 13 632
Mobil: 400 13 632
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Norwegian Energy Road Map 2050: Hvilke tiltak og virkemidler bør belyses?

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28123

Rapporten er basert på litteraturgjennomgang og innspill fra brukerpartnerne, samt supplerende intervjuer med viktige interesser som ikke deltar i prosjektet, og tar utgangspunkt i scenariometodikken som anvendes i eHighway2050 og CenSES. Innledningsvis gis en oversikt over sentrale mål og forplikt...

Forfattere Damman Sigrid Audun Ruud Fodstad Marte Kari Espegren Midthun Kjetil Trovik
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Status og tiltak for bedre forhold i forbrukermarkedet i renholdsbransjen

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28006

Rapporten presenterer resultatene fra en kartlegging av forbrukermarkedet i renholdsbransjen, det vil si kjøp og salg av renhold i private husstander. Kartleggingen ble gjennomført av SINTEF på oppdrag fra Arbeidstilsynet og baserer seg på intervju med et bredt spekter av aktører og tilgjengelig off...

År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Samlokaliseringseffekter - hva sier litteraturen?

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1459701

Rapporten presenterer funn fra en litteraturstudie rundt temaet: Hva sier litteraturen om faglige og kostnadsmessige effekter av fysisk samlokalisering på virksomhetsnivå? Studien omfatter både offentlig og privat sektor. Studien har organisert funnene i to brede hovedkategorier; effekter knyttet ti...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Front and Backstage in the Workplace: An Explorative Case Study on Activity Based Working and Employee Perceptions of Control over Work-related Demands

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1320538

Purpose The ability of employees to handle work-related demands, structure their own work and manage workflow is highly important in today’s complex organisations. This paper aims to explore the impact of the office environment on employees’ ability to control interaction, structure their own work p...

Forfattere Ekstrand Mari Anna Chatarina Damman Sigrid
År 2016
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Governance regime factors conducive to innovation uptake in urban water management: Experiences from Europe

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1451738

Innovative ways to manage the urban water cycle are required to deal with an ageing drinking and waste water infrastructure and new societal imperatives. This paper examines the influence of water governance in enabling transformations and technological innovation uptake in urban water management. A...

Forfattere Rouillard Josselin Vidaurre Rodrigo Brouwer Stijn Damman Sigrid Ponce Alberto Antoran Gerner Nadine Riegels Niels D. Termes Montserrat
År 2016
Type Tidsskriftsartikkel
Vis alle publikasjoner