Til hovedinnhold

Sigrid Damman

Forsker

Sigrid Damman

Forsker

Sigrid Damman
Telefon: 400 13 632
Mobil: 400 13 632
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Status og tiltak for bedre forhold i forbrukermarkedet i renholdsbransjen

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28006

Rapporten presenterer resultatene fra en kartlegging av forbrukermarkedet i renholdsbransjen, det vil si kjøp og salg av renhold i private husstander. Kartleggingen ble gjennomført av SINTEF på oppdrag fra Arbeidstilsynet og baserer seg på intervju med et bredt spekter av aktører og tilgjengelig off...

År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Norwegian Energy Road Map 2050: Hvilke tiltak og virkemidler bør belyses?

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28123

Rapporten er basert på litteraturgjennomgang og innspill fra brukerpartnerne, samt supplerende intervjuer med viktige interesser som ikke deltar i prosjektet, og tar utgangspunkt i scenariometodikken som anvendes i eHighway2050 og CenSES. Innledningsvis gis en oversikt over sentrale mål og forplikt...

Forfattere Damman Sigrid Audun Ruud Fodstad Marte Kari Espegren Midthun Kjetil Trovik
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Sustainability and the Social Construction of Technology: The Case of RWH as Source of Water Supply in Greater Accra

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1502427

The paper discusses the sustainability of roof rainwater harvesting (RWH) in Greater Accra, Ghana We take a holistic approach, but focus especially on the social dimension. The discussion is grounded in a research and development project including a holistic sustainability assessment of selected RWH...

Forfattere Damman Sigrid Helness Herman Amisigo Barnabas Asare Roland Banu Regina Ama Asante Kwadwo Ansong Bjørkvoll Thor Harald Azrague Kamal Akuffobea Mavis Logah Frederick Williams Portia Adade Amu-Mensah Frederick Fuseini Masahudu Essegbey George
År 2017
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Governance regime factors conducive to innovation uptake in urban water management: Experiences from Europe

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1451738

Innovative ways to manage the urban water cycle are required to deal with an ageing drinking and waste water infrastructure and new societal imperatives. This paper examines the influence of water governance in enabling transformations and technological innovation uptake in urban water management. A...

Forfattere Rouillard Josselin Vidaurre Rodrigo Brouwer Stijn Damman Sigrid Ponce Alberto Antoran Gerner Nadine Riegels Niels D. Termes Montserrat
År 2016
Type Tidsskriftsartikkel
Vis alle publikasjoner