Til hovedinnhold

Ruth Woods

Seniorforsker

Ruth Woods

Seniorforsker

Ruth Woods
Telefon: 994 40 224
Mobil: 994 40 224
Avdeling: Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

BO¤BLI. Preferanser, behov og anbefalinger ved utvikling av boliger for tilflyttere

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1460460

Rapporten oppsummerer viktige faktorer i kommunal boligplanlegging, med særlig fokus på boligtilflyttere, kystens landskap og byggeskikk. Målsettingen er å gi bidrag til boligutvikling på Frøya og andre kystkommuner med liknende utfordringer og muligheter. BO¤BLI er initiert av Frøya kommune og fina...

År 2017
Type Rapport
Vis alle publikasjoner