Til hovedinnhold

Kristin Hilde Holmøy

Seniorforsker

Kristin Hilde Holmøy

Seniorforsker

Kristin Hilde Holmøy
Telefon: 934 78 980
Mobil: 934 78 980
Avdeling: Infrastruktur
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Geologisk rapport for E39 Rogfast : vedlegg til temarapport tunnel

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A23456

I foreliggende geologisk rapport er det foretatt en gjennomgang av de undersøkelser som hittil er utført. Det er lagt vekt på en gjennomgang av utført refraksjonsseismikk og kjerneboringer samt geologiske tolkninger utført av NGU. Det er fortsatt lange strekninger hvor strukturgeologien er usikker, ...

Publikasjon

Nytt fra SINTEF Byggforsk - Svellende leirmateriale i tunneler bør labtestes

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+S19956

Det er nok av tilfeller hvor årsaken til manglende stabilitet i norske og utenlandske tunneler skyldes tilstedeværelse av leirmaterialer, særlig om disse har svellende egenskaper. Derfor er det viktig å tallfeste denne svellekapasiteten....

År 2011
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

SIP- Future Rehabilitation Strategies for Physical Infrastructure : Avfallshåndtering ved rehabilitering av tunneler – med eksempel fra rehabiliteringen av Ålesundstunnelene

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A14956

I forbindelse med arbeidet med rapport ”Status for infrastruktur i Norge” kom det frem at innenfor avfallshåndtering og gjenvinning har anleggsnæringen et forbedringspotensial. Det ble derfor bestemt at det skulle utføres en studie for å finne ut mer om dagens lover og regler innenfor avfallshåndter...

År 2010
Type Rapport
Publikasjon

Significance of geological parameters for predicting water leakage in hard rock tunnels

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+S13097

For subsea tunnels water control is of uppermost importance. Good prognosis for water leakage will improve the possibilities to plan and optimise the pregrouting effort and excavation methods. As a result it is possible to avoid critical situations with high water inflow combined with extremely poor...

År 2009
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Vis alle publikasjoner