Til hovedinnhold

Marte Fodstad

Forsker

Marte Fodstad

Forsker

Marte Fodstad
Telefon: 926 16 498
Mobil: 926 16 498
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Optimizing day-ahead bid curves in hydropower production

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1454798

In deregulated electricity markets, hydropower producers must bid their production into the day-ahead market. For price-taking producers, it is optimal to offer energy according to marginal costs, which for hydropower are determined by the opportunity cost of using water that could have been stored ...

Forfattere Aasgård Ellen Krohn Naversen Christian Øyn Fodstad Marte Skjelbred Hans Ivar
År 2017
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Norwegian Energy Road Map 2050: Hvilke tiltak og virkemidler bør belyses?

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28123

Rapporten er basert på litteraturgjennomgang og innspill fra brukerpartnerne, samt supplerende intervjuer med viktige interesser som ikke deltar i prosjektet, og tar utgangspunkt i scenariometodikken som anvendes i eHighway2050 og CenSES. Innledningsvis gis en oversikt over sentrale mål og forplikt...

Forfattere Damman Sigrid Audun Ruud Fodstad Marte Kari Espegren Midthun Kjetil Trovik
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Optimal medium-term hydropower scheduling considering energy and reserve capacity markets

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1309706

Print Request Permissions This paper describes a method for optimal scheduling of hydropower systems for a profit maximizing, price-taking, and risk neutral producer selling energy, and capacity to separate and sequentially cleared markets. The method is based on a combination of stochastic dynamic ...

År 2016
Type Tidsskriftsartikkel
Vis alle publikasjoner