Til hovedinnhold

Hanne Ekran Thomassen

Forsker

Hanne Ekran Thomassen

Forsker

Hanne Ekran Thomassen
Telefon: 415 44 553
Mobil: 415 44 553
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

A technology-enhanced service for person-centered dementia care: Preliminary results from a field trial

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1458032

A growing body of empirical data demonstrates the positive health outcomes of person-centered dementia care. There exists, however, a gap in our knowledge about how to provide personcentered care in an efficient way. In this paper, we describe a person-centered activity-based dementia care service, ...

År 2016
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Publikasjon

A technology-enhanced service for person-centered dementia care: Preliminary results from a field trial

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1426752

A growing body of empirical data demonstrates the positive health outcomes of person-centered dementia care. There exists, however, a gap in our knowledge about how to provide person-centered care in an efficient way. In this paper, we describe a person-centered activity-based dementia care service,...

År 2016
Type Presentasjon
Publikasjon

Barn (ungdom) og overvekt. Verktøy for begeistring

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28090

Andelen unge med alvorlig overvekt og fedme øker globalt. Fedmepoliklinikken på St. Olavs Hospital har tatt initiativ til dette forprosjektet der målet er å bidra til økt motivasjon og begeistring for endring av kosthold hos barn og/eller ungdom med fedmeproblemer. I forprosjektet har det blitt beny...

Publikasjon

Den eldre akuttpasienten

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A25807

Prosjektet "den eldre akuttpasienten" har hatt som overordnet mål å skape grunnlag for utvikling av et helhetlig pasientforløp for den eldre akuttpasienten i samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Det har blitt gjennomført en behovskartlegging på legevakten i Trondheim og det har bl...