Til hovedinnhold

Line Melby

Seniorforsker

Line Melby

Seniorforsker

Line Melby
Telefon: 402 24 525
Mobil: 402 24 525
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Hvilke nytte har hjemmeboende med hjelpebehov for velferdsteknologi?

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1485179

Hensikten med studien var å undersøke hvilke erfaringer utprøving av velferdsteknologi kan gi hjemmeboende brukere av omsorgstjenester. Studien ble gjennomført i to kommuner i Oppland som deltok i Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet (DNV) med fellesprosjektet «Trygg Hjemme». Kommunene har prøv...

Forfattere Isaksen Jørn Paulsen Kaia Stokke Randi Skarli Jim Melby Line
År 2017
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Sykepleie i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1456358

Denne studien undersøker følgende hovedtema: 1) Hvilket ansvar og hvilke oppgaver har sykepleiere innenfor psykisk helsevern og TSB? 2) Hvilke behov for sykepleiefaglig kompetanse hos pasienter i psykisk helsevern og TSB opplever sykepleiere i disse tjenestene at de dekker, herunder psykiske, fysisk...

Forfattere Melby Line Ådnanes Marian Kasteng Frida
År 2017
Type Rapport
Vis alle publikasjoner