Til hovedinnhold

Anniken Solem

Forsker

Anniken Solem

Forsker

Anniken Solem
Telefon: 984 62 063
Mobil: 984 62 063
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Verdikjede fagarbeider

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27515

Dette er sluttrapporten for kvalifiseringsprosjektet Verdikjede fagarbeider. Verdikjede fagarbeider er støttet økonomisk av Regionale forskningsfond Midt-Norge og aktiviteten i prosjektet pågikk i 2015. Prosjektgruppa har bestått av forskere fra SINTEF Teknologi og samfunn, ledere og tillitsvalgte ...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Fagarbeiderkompetanse. Kartlegging av dagens og fremtidens kompetansebehov i fagarbeiderrollen, i industri og bygg og anlegg.

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27716

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført i industri- og bygg- og anleggsbedrifter for å kartlegge bransjenes syn på hvilke kompetansekrav som stilles til dagens fagarbeidere og hvordan disse kompetansekravene vil endre seg om 10 år. Med kompetanser menes i denne ...

Publikasjon

NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27330

Dette er et prosjekt finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond. Denne rapporten samler resultatene fra henholdsvis et arkivstudie, casestudier i bedrift, intervjuer med ledere i Direktoratet for Arbeidstilsynet og på et regionskontor, intervjuer med inspektører, observasjon på tilsyn, og en spørreundersøk...

År 2015
Type Rapport
Publikasjon

Broutforming på hurtigbåter.Kartlegging av problemer med utforming og funksjonalitet på teknisk utstyr på hurtigbåt-bro

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1153979

Denne rapporten tar for seg kartlegging av broutforming på hurtigbåter. Rapporten bygger på resultater fra en spørreskjemaundersøkelse gjennomført våren 2014. Målsettingen for undersøkelsen var å kartlegge forhold som er utfordrende i forbindelse med utforming og funksjonalitet på teknisk utstyr på ...

Forfattere Fagerholt Randi Ann Kongsvik Trond Moe Helene Katrine Solem Anniken
År 2014
Type Rapport