Til hovedinnhold

Karl Johan Reite

Forskningsleder

Karl Johan Reite

Forskningsleder

Karl Johan Reite
Telefon: 997 05 393
Mobil: 997 05 393
Avdeling: Fiskeriteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

A27747 - Ringnotflåtens behov og krav til en trenings- og opplæringssimulator - SeineSim forprosjekt

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1479732

Dette prosjektet har hatt som målsetning å utrede ringnotflåtens behov for og krav til en trenings- og opplæringssimulator. For å oppfylle målsetningen, er prosjektet til en stor grad basert på å undersøke hva redere og mannskap innen ringnotflåten mener om dette. Denne rapporten sammenfatter inform...

Forfattere Reite Karl Johan
År 2016
Type Rapport
Publikasjon

lmproVEDO åpen rapport - Åpne resultater fra KMB-prosjektet lmproVEDO

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1479745

Prosjektet lmproVEDO har hatt som hovedmål å utvikle metoder og verktøy for å redusere energibruken i den norske skipsflåten. Prosjektet har utviklet metoder og verktøy som fokuserer på både drift og design. Resultatene fra prosjektet er tatt i bruk i flere andre prosjekt og har hatt industriell ver...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Development and assessment of novel technologies improving the fishing operation and on board processing with respect to environmental impact and fish quality (DANTEQ). Final report.

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27309

This is a final report of the project DANTEQ (2010-2015). Through this project new competence and new methods for optimal handling of whitefish onboard with respect to raw material quality and energy efficiency have been developed. The project was divided into four research areas; (1) catch handling...

Vis alle publikasjoner