Til hovedinnhold

Ana Karina Carvajal

Forskningsleder

Ana Karina Carvajal

Forskningsleder

Ana Karina Carvajal
Telefon: 924 63 388
Mobil: 924 63 388
Avdeling: Prosessteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Production of High Quality Fish Oil by Thermal Treatment and Enzymatic Protein Hydrolysis from Fresh Norwegian Spring Spawning Herring By-Products

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1308399

There is an increasing demand for omega-3 containing fish oils. By-products from fish fillet production can be utilized for the production of fish oils and be a valuable source of omega-3 for human consumption. The aim of this work was to evaluate industrial processes for production of quality oil f...

År 2015
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Food co-streams for innovative food and feed products.

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1312253

Three types of analytical methods currently used in the practice of analytical laboratories for quality control and food safety - local, regional and international. The quality of products intended for export to other countries is determined by the regional and international practices. This report s...

Forfattere Løes Anne-Kristin Adler Steffen Andreas Seljeåsen R. Carvajal Ana Karina Tveit Guro Møen Slizyte' Rasa Honkapää Kaisu Rommi Katariina
År 2015
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Publikasjon

Produsjonsenhet for restrukturert agn

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26678

Agn utgjør en av de største kostnadene ved linefiske, og det omsettes årlig ca 12 000 til 14 000 tonn agn i Norge. En økning i snittprisen fra 9 til opptil 15 kr/kg har ført til at agnkostnadene nå utgjør nærmere 15 til 20 % av driftskostnadene til lineflåten sammenlignet med tidligere kostnader som...

År 2015
Type Rapport
Publikasjon

Mulighetene for fordeling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26862

Rapporten gir en evaluering av mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk i Norge med hovedfokus på raffinering av proteinfraksjonen. De viktigste anbefalte satsingsområdene er; Utvikling av ny- eller implementering av eksisterende teknologi for automatisert sortering...

Vis alle publikasjoner