Til hovedinnhold

Aleksander Handå

Forskningsleder

Aleksander Handå

Forskningsleder

Aleksander Handå
Telefon: 915 77 232
Mobil: 915 77 232
Avdeling: Marin ressursteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Potensialet for storskala dyrking av makroalger i Møre og Romsdal

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27869

Rapporten er en utredning om potensialet for storskala dyrking av makroalger i Møre og Romsdal fylke. Dyrking av makroalger både innenfor og utenfor grunnlinjen blir vurdert. Hoveddelen av de nye forskningsresultatene er basert på simuleringer med en koblet fysisk-biologisk havmodell....

År 2016
Type Rapport
Vis alle publikasjoner