Til hovedinnhold

Aleksander Handå

Forskningsleder

Aleksander Handå

Forskningsleder

Aleksander Handå
Telefon: 915 77 232
Mobil: 915 77 232
Avdeling: Marin ressursteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Potensialet for storskala dyrking av makroalger i Møre og Romsdal

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27869

Rapporten er en utredning om potensialet for storskala dyrking av makroalger i Møre og Romsdal fylke. Dyrking av makroalger både innenfor og utenfor grunnlinjen blir vurdert. Hoveddelen av de nye forskningsresultatene er basert på simuleringer med en koblet fysisk-biologisk havmodell....

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Mat fra dyrket tare : Produksjon norsk "wakame" fra butare

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26837

Butare (Alaria esculenta) kan brukes til ulike matprodukter som feks. "wakame", salaten som spises til sushi. Dyrking av butare vil gi forutsigbare mengder og en forutsigbar og høy kvalitet på råstoffet, som deretter kan prosesseres til wakame og andre matprodukter for salg. Dette kan dermed danne g...

Forfattere Skjermo Jorunn Forbord Silje Steinhovden Kristine Braaten Caterina Kvaløysæter Håvard Haarstadstrand Sissel Svenning Handå Aleksander
År 2015
Type Rapport
Publikasjon

Tilrettelegging for dyrking av butare i Trøndelag

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26345

Butare Alaria esculenta er en av de store tareartene som vokser langs Trøndelagskysten og som er attraktiv å begynne å dyrke med tanke på anvendelse til flere ulike produkter. Den vokser raskt, produserer mye biomasse og har et høyt proteininnhold som gjør den interessant for bruk i mat og fôr. Fler...

Publikasjon

A new Norwegian bioeconomy based on cultivation and processing of seaweeds: Oportunities and R&D

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A25981

Cultivation of macroalgae at the lowest trophic level, using only sunlight and nutrients from the sea while taking up CO2, will have a neutral carbon footprint and the biomass will contribute significantly to meet the demand for food, feed, materials, chemicals, fuels and pharmaceuticals in near fut...

Publikasjon

MacroBiomass En kompetanseplattform for industriell taredyrking

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A24186

Prosjektet MacroBiomass har hatt som mål å bygge en kompetansebase med fokus på biologiske utfordringer i storskala dyrking av makroalger (tare) til bioenergi. Prosjektet har jobbet med hele produksjonssyklusen for tare, fra styrt produksjon og slipp av sporer, etablering av gametofyttkulturer, kimp...

Publikasjon

Temperature-dependent feed requirements in farmed blue mussels (Mytilus edulis L.) estimated from soft tissue growth and oxygen consumption and ammonia-N excretion

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+S21954

Feed requirements were estimated from specific growth rates in standardized soft tissue dry weight (SGRDW’) and atomic O:N ratios for mussels fed seven rations of microalgae (5–735 μg C h−1 ind−1) at 7 and 14°C respectively. The mean oxygen consumption and ammonia-N excretion rates were significantl...

Forfattere Handå Aleksander Nordtug Trond Stein Halstensen Anders Johny Olsen Reitan Kjell Inge Yngvar Olsen Helge Reinertsen
År 2012
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Growth of farmed blue mussels (Mytilus edulis L) in a Norwegian coastal area; comparison of food proxies by DEB modeling

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+S21838

Seston variables and growth of the blue mussel (Mytilus edulis L.) were measured during the growth season from March to October in three suspended longline farms in Central Norway; one in the inner part of Åfjorden (63° 56′ N, 10° 11′ E) and two in Inner and Outer Koet, respectively (63° 49′ N, 9° 4...

Forfattere Handå Aleksander Alver Morten Omholt Edvardsen Christian Vik Halsteinsen Stein Olsen Anders Johny Øie Gunvor Reitan Kjell Inge Olsen Yngvar Reinertsen Helge
År 2011
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Development of Saccharina latissima (Phaeophyceae) kelp hatcheries with year-round production of zoospores and juvenile sporophytes on culture ropes for kelp aquaculture

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+S21836

Saccharina latissima is attractive for industrial cultivation for different usages, such as biofuels, feed supplements, and derivation of chemicals. A continuous supply of kelp sporelings throughout the year may ensure a year-round production of kelp juveniles on ropes. In this study, induction of s...

Forfattere Forbord Silje Skjermo Jorunn Arff Johanne Handå Aleksander Reitan Kjell Inge Bjerregaard Rasmus Luning Klaus
År 2011
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Controlled artificial upwelling in a fjord to stimulate non-toxic algae

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+S16166

During the summer, primary production in the surface layers of some fjords depletes the nutrients to the degree that some species of toxic algae can dominate. We describe field experiments employing a bubble curtain and a submerged freshwater outlet to lift significant amounts of nutrient-rich seawa...

År 2010
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Dyrking og anvendelse av tare, med spesiell forkus på bioenergi i nordområdene

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A22934

Økt fokus på klimaendringer og behov for alternative energikilder har gjort taredyrkning aktuelt i våre områder. Produksjon av biodrivstoff fra tare kan ikke baseres på høsting av naturlige bestander, men brune makroalger har et stort dyrkingspotensial, spesielt i nordområdene. Blant flere aktuelle ...

Vis alle publikasjoner