Til hovedinnhold

Aleksander Handå

Forskningsleder

Aleksander Handå

Forskningsleder

Aleksander Handå
Telefon: 915 77 232
Mobil: 915 77 232
Avdeling: Marin ressursteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Potensialet for storskala dyrking av makroalger i Møre og Romsdal

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27869

Rapporten er en utredning om potensialet for storskala dyrking av makroalger i Møre og Romsdal fylke. Dyrking av makroalger både innenfor og utenfor grunnlinjen blir vurdert. Hoveddelen av de nye forskningsresultatene er basert på simuleringer med en koblet fysisk-biologisk havmodell....

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Mat fra dyrket tare : Produksjon norsk "wakame" fra butare

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26837

Butare (Alaria esculenta) kan brukes til ulike matprodukter som feks. "wakame", salaten som spises til sushi. Dyrking av butare vil gi forutsigbare mengder og en forutsigbar og høy kvalitet på råstoffet, som deretter kan prosesseres til wakame og andre matprodukter for salg. Dette kan dermed danne g...

Forfattere Skjermo Jorunn Forbord Silje Steinhovden Kristine Braaten Caterina Kvaløysæter Håvard Haarstadstrand Sissel Svenning Handå Aleksander
År 2015
Type Rapport
Vis alle publikasjoner