Til hovedinnhold

Karl Gunnar Aarsæther

Forsker

Karl Gunnar Aarsæther

Forsker

Karl Gunnar Aarsæther
Telefon: 976 80 711
Mobil: 976 80 711
Avdeling: Fiskeriteknologi
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Final report - NumSim

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27066

This report is a summary of the research activity and results obtained in the KMB project Numsim – Numerical simulation of complex systems involving interaction between elements with large and varying stiffness properties. Main focus of the project has been to develop numerical time-domain simulatio...

Publikasjon

Anløpsprognoser for fiskefartøy frem til 2060

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26774

Denne rapporten beskriver utviklingen i den norske fiskeflåten både i form av teknisk utvikling i fartøy, hvordan rammebetingelsene og regulering har endret seg og også hvordan antall anløp har utviklet seg gjennom analyse av antall landingsregistreringer og vekten av fangst. Det presenteres statist...

År 2015
Type Rapport
Vis alle publikasjoner