Til hovedinnhold

Harry Westavik

Forskningsleder

Harry Westavik

Forskningsleder

Harry Westavik
Telefon: 926 90 216
Mobil: 926 90 216
Avdeling: Prosessteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Towards robotic post-trimming of salmon fillets

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1357744

Purpose Practically all salmon fillets produced in Norway are trimmed clean of unwanted fat, bone remnants and other defects according to customer requirements. In today’s modern salmon-processing plants, the trimming operation is performed by a combination of automated trimming machines and manual ...

Publikasjon

Sluttrapport: Automatisk fangstbehandling av hvitfisk ombord på snurrevadfartøy

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26613

Dette er sluttrapporten til FHF-prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfarøy" (FHF-prosjekt 900526). Det er utarbeidet delrapporter for de enkelte arbeidspakkene, som går mer i detalj på de enkelte områdene. Prosjektet startet opp i årsskiftet 2010/2011 og avsluttes i desemb...

Publikasjon

Sluttrapport AP3: Automatisk bedøving av villfisk "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk om bord på snurrevadfartøy"

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1139579

Basert på erfaringene og de gjeldende forsøksbetingelsene ved ulike tokt/studier i prosjektet er hovedkonklusjonene: • Etter elektrisk bedøving blir fisken lettere å håndtere for fiskerne samtidig som risikoen for feilskjær og kuttskader er mindre. HMS-situasjonen for fiskerne er bedret ved å innfør...

År 2014
Type Rapport
Publikasjon

Automatisk bløgging av villfisk - Automatisk fangstbehandling av hvitfisk ombord på snurrevadsfartøy

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26238

Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 4 "Automatisk bløgging av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfartøy" (FHF-prosjekt 900526). Målsettingen med prosjektet var å utvikle automatiserte fangstbehandlingslinjer for mer effektiv prosessering av fisk som gir ...

Publikasjon

Sluttrapport AP3: Automatisk bedøving av villfisk

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26092

Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 3 "Automatisk bedøving av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfarøy" (FHF-prosjekt 900526). I prosjektet ble det innledningsvis valgt konsept for bedøving av fisk om bord på fartøy. Målsetningen var å bedre HMS-forholde...

År 2014
Type Rapport
Publikasjon

Automatisk etterkontroll av restpinnebein i pre-rigor laksefileter

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26112

Det er ikke mulig å avgjøre om en laksefilet er beinfri etter pinnebeinplukking ved bare å se og kjenne på filetens overflate. Det kan fortsatt sitte igjen avrevne bein nede i fiskekjøttet. Disse laksebeina er sannsynligvis ikke helsefarlige, men kan være ubehagelig og medføre tap av matlyst hos man...

År 2014
Type Rapport
Publikasjon

Sluttrapport AP2: Skånsom ombordtaking og oppbevaring av snurrevadfanget fisk før avliving

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A23928

Denne sluttrapporten for AP 2 i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfartøy" sammenfatter aktiviteter av ulik art gjennomført i prosjektperioden. Det er utarbeidet et forslag til en standardisert metode for å observere fangst og måle bevegelse og posisjon av redskap under ...

Vis alle publikasjoner