Til hovedinnhold

Harry Westavik

Forskningsleder

Harry Westavik

Forskningsleder

Harry Westavik
Telefon: 926 90 216
Mobil: 926 90 216
Avdeling: Prosessteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Towards robotic post-trimming of salmon fillets

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1357744

Purpose Practically all salmon fillets produced in Norway are trimmed clean of unwanted fat, bone remnants and other defects according to customer requirements. In today’s modern salmon-processing plants, the trimming operation is performed by a combination of automated trimming machines and manual ...

Publikasjon

Automatisk singulering og kvalitets­sortering i produksjonslinje for hel laks - Sluttrapport FHF-prosjekt 900847

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1480889

Prosjektet startet i 2013 med målsettingen; å utvikle konsept for automatisk singulering, orientering og sortering av hel laks basert på ytre kvalitetsparametere. Konseptene som utvikles i dette prosjektet skal sannsynliggjøre at arbeidsoppgavene kan automatiseres i industriell skala. Prosjektet, me...

Publikasjon

Workshop sløyemaskin hvitfisk - Mer skånsom håndtering av biprodukter

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1480890

Med bakgrunn innspill fra norsk hvitfisknæring har FHF satt i gang en prosess for om mulig å få opp utviklingsprosjekt for ny sløyemaskinteknologi som er mer skånsom for innmaten som gir biprodukt med høyere verdi, har mindre feilskjær under sløying og har høyere kapasitet enn det dagens maskiner ha...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Sluttrapport: Automatisk fangstbehandling av hvitfisk ombord på snurrevadfartøy

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26613

Dette er sluttrapporten til FHF-prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfarøy" (FHF-prosjekt 900526). Det er utarbeidet delrapporter for de enkelte arbeidspakkene, som går mer i detalj på de enkelte områdene. Prosjektet startet opp i årsskiftet 2010/2011 og avsluttes i desemb...

Publikasjon

Automatisk bløgging av villfisk - Automatisk fangstbehandling av hvitfisk ombord på snurrevadsfartøy

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26238

Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 4 "Automatisk bløgging av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfartøy" (FHF-prosjekt 900526). Målsettingen med prosjektet var å utvikle automatiserte fangstbehandlingslinjer for mer effektiv prosessering av fisk som gir ...

Publikasjon

Sluttrapport AP3: Automatisk bedøving av villfisk

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26092

Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 3 "Automatisk bedøving av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfarøy" (FHF-prosjekt 900526). I prosjektet ble det innledningsvis valgt konsept for bedøving av fisk om bord på fartøy. Målsetningen var å bedre HMS-forholde...

År 2014
Type Rapport
Publikasjon

Automatisk etterkontroll av restpinnebein i pre-rigor laksefileter

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26112

Det er ikke mulig å avgjøre om en laksefilet er beinfri etter pinnebeinplukking ved bare å se og kjenne på filetens overflate. Det kan fortsatt sitte igjen avrevne bein nede i fiskekjøttet. Disse laksebeina er sannsynligvis ikke helsefarlige, men kan være ubehagelig og medføre tap av matlyst hos man...

År 2014
Type Rapport
Publikasjon

Sluttrapport AP3: Automatisk bedøving av villfisk

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268877

Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 3 ""Automatisk bedøving av villfisk"" i prosjektet ""Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfarøy"" (FHF-prosjekt 900526). I prosjektet ble det innledningsvis valgt konsept for bedøving av fisk om bord på fartøy. Målsetningen var å bedre HMS-forh...

År 2014
Type Rapport
Vis alle publikasjoner