Til hovedinnhold

Cecilie Salomonsen

Master of science

Cecilie Salomonsen

Master of science

Cecilie Salomonsen
Telefon: 920 12 817
Mobil: 920 12 817
Avdeling: Prosessteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Towards robotic post-trimming of salmon fillets

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1357744

Purpose Practically all salmon fillets produced in Norway are trimmed clean of unwanted fat, bone remnants and other defects according to customer requirements. In today’s modern salmon-processing plants, the trimming operation is performed by a combination of automated trimming machines and manual ...

Publikasjon

Best practice design, veiledning for utvikling av brukervennlig utstyr for havbruksbransjen

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26121

Dette dokumentet er en delleveranse i FHF-prosjektet "Menneskelige faktorer og rømming fra lakseoppdrettsanlegg". Manualen skal bidra med retningslinjer for utvikling av fremtidige produktløsninger, som reduserer faren for rømming som følge av menneskelige feilhandlinger. Manualen er rettet mot ...

År 2014
Type Rapport
Publikasjon

Automatisk bløgging av villfisk - Automatisk fangstbehandling av hvitfisk ombord på snurrevadsfartøy

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26238

Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 4 "Automatisk bløgging av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfartøy" (FHF-prosjekt 900526). Målsettingen med prosjektet var å utvikle automatiserte fangstbehandlingslinjer for mer effektiv prosessering av fisk som gir ...

Publikasjon

Utvikling av grafisk brukergrensesnitt-for prosjekt RoboTrimNo1

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26552

Utvikling av grafisk brukergrensesnitt I forbindelse med prosjektet RoboTrimNo1, hvor en fullautomatisert trimmemaskin er sluttmålet, er det igangsatt en tilleggsaktivitet innenfor interaksjonsdesign for å utvikle en mulig struktur og innhold av brukergrensesnittet til trimmemaskina. Det er tatt i b...

År 2014
Type Rapport
Publikasjon

Behovskartlegging av elektrobedøving av fisk i garn- og linefiskeri

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26335

Sammendrag: Denne rapporten omhandler resultater fra en intervjuundersøkelse og en workshop med fokus på elektrobedøving for garn- og linefiskere. Rapporten tar for seg behovet for elektrobedøving. Den synliggjør også noen ideer til mulige løsninger tilpasset denne driften, som kan legges til grunn ...

År 2014
Type Rapport
Publikasjon

Teknologiutvikling i rekenæringen. Sluttrapport

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1108574

Gjennom de siste 10–15 år har det vært lite åpen forskning på industriell produksjon av pillede reker. I samme tidsrom har industrien gjennomgått en omfattende strukturering og modernisering. Gjennom de seinere år har norsk rekeproduksjonen vært nedadgående som en konsekvens av sterk konkurranse fra...

Forfattere Nilsen Heidi Grimsmo Leif Lorentzen Grete Elisabeth Rode Tone Mari Salomonsen Cecilie
År 2014
Type Rapport
Publikasjon

Utvikling av system for automatisk prøvetaking og vekstestimering av pelagisk fisk ombord på fiskefartøy

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268648

Rapporten oppsummerer resultatene fra Fase 1 av FHF-prosjektet 'Utvikling av system for vektestimering av pelagisk fisk ombord'. I Fase 1 er det utviklet prinsipp for representativt prøveuttak av fisk, prinsipp for infeed-system til veieenhet, singulering og innmating, samt teknologi for verifiserin...

Publikasjon

Utvikling av system for automatisk prøvetaking og vekstestimering av pelagisk fisk ombord på fiskefartøy

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A24002

Rapporten oppsummerer resultatene fra Fase 1 av FHF-prosjektet 'Utvikling av system for vektestimering av pelagisk fisk ombord'. I Fase 1 er det utviklet prinsipp for representativt prøveuttak av fisk, prinsipp for infeed-system til veieenhet, singulering og innmating, samt teknologi for verifiserin...