Til hovedinnhold

Ulf Winther

Forskningssjef

Ulf Winther

Forskningssjef

Ulf Winther
Telefon: 913 16 122
Mobil: 913 16 122
Avdeling: Strategisk forretningsutvikling
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

OC2017 A-128 - Ringvirkningsanalyse for teknologi- og serviceleverandører til sjømatnæringen - leverandører, utviklingstrekk og eksport

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1486417

SINTEF Ocean AS og SINTEF Teknologi og samfunn har gjennomført en analyse av teknologi-, service- og forleverandørene til sjømatnæringen. Analysen omfatter: Oversikt over og kategorisering av leverandører Beregning av verdiskaping og sysselsetting, inkludert ringvirkninger Viktige utviklingstrekk fo...

Publikasjon

Forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26692

De samfunnsøkonomiske konsekvensene av fire ulike alternativer for forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i lakse- og ørretoppdrettsnæringen er analysert og vurdert. I tillegg til de tre alternativene som er presentert i Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat datert 7. november 2014, h...

Forfattere Winther Ulf Richardsen Roger Brandvik, Ruth Kongsvik Liabø Lars Bull-Berg Heidi Vik Lars
År 2015
Type Rapport
Publikasjon

Forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. En vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1492688

De samfunnsøkonomiske konsekvensene av fire ulike alternativer for forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i lakse- og ørretoppdrettsnæringen er analysert og vurdert. I tillegg til de tre alternativene som er presentert i Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat datert 7. november 2014, h...

Forfattere Winther Ulf Richardsen Roger Brandvik Ruth Kongsvik Liabø Lars Viken Andreas Bull-Berg Heidi Vik Lars Harald
År 2015
Type Rapport
Publikasjon

Innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26255

SINTEF Fiskeri og havbruk har sammen med professor Bjørn Asheim gjennomført en analyse av innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet. Analysen vil inngå i det faglige grunnlaget til utvalget som foretar en gjennomgang av sjømatindustriens rammevilkå...

Forfattere Winther Ulf Olafsen Trude Henriksen Kristian Asheim Bjørn
År 2014
Type Rapport
Publikasjon

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A24298

Denne rapporten omhandler status og fremtidige muligheter for de marine næringene i Nord-Norge. Det blir pekt på utfordringer og flaskehalser for fremtidig vekst, og virkemidler og tiltak for å kunne realisere veksten. Rapporten er en av flere faglige utredningsrapporter som skal brukes som grunnlag...

Forfattere Winther Ulf Sandberg Merete Gisvold Henriksen Kristian Olafsen Trude Richardsen Roger Hognes Erik Skontorp Bull-Berg Heidi Vik Lars Harald Buanes Arild Bye Geir Emaus Per-Arne Mikkelsen Eirik Myhr Sindre Sunnanå Knut
År 2013
Type Rapport
Publikasjon

Produksjonsreguleringer i havbruk. Tilleggsutredning - rullerende gjennomsnittlig MTB

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A24925

For ethvert regime som på en eller annen måte regulerer nivået på biomassen (MTB‐maksimal tillatt biomasse), er det vanskelig å vurdere hvor stor reell produksjonskapasitet er, i form av brutto produksjon eller slaktevolum. Her spiller f.eks. temperaturvariasjoner inn, og de ekstremt store utslag sl...

Forfattere Ragnar Nystøyl Jan Petter Kosmo Lars Liabø Ruth Kongsvik Brandvik Olafsen Trude Sandberg Merete Gisvold Winther Ulf
År 2013
Type Rapport
Vis alle publikasjoner