Til hovedinnhold

Ulf Winther

Forskningssjef

Ulf Winther

Forskningssjef

Ulf Winther
Telefon: 913 16 122
Mobil: 913 16 122
Avdeling: Administrasjon
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26692

De samfunnsøkonomiske konsekvensene av fire ulike alternativer for forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i lakse- og ørretoppdrettsnæringen er analysert og vurdert. I tillegg til de tre alternativene som er presentert i Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat datert 7. november 2014, h...

Forfattere Winther Ulf Richardsen Roger Brandvik, Ruth Kongsvik Liabø Lars Bull-Berg Heidi Vik Lars
År 2015
Type Rapport
Publikasjon

Innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26255

SINTEF Fiskeri og havbruk har sammen med professor Bjørn Asheim gjennomført en analyse av innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet. Analysen vil inngå i det faglige grunnlaget til utvalget som foretar en gjennomgang av sjømatindustriens rammevilkå...

Forfattere Winther Ulf Olafsen Trude Henriksen Kristian Asheim Bjørn
År 2014
Type Rapport
Publikasjon

Produksjonsreguleringer i havbruk. Tilleggsutredning - rullerende gjennomsnittlig MTB

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A24925

For ethvert regime som på en eller annen måte regulerer nivået på biomassen (MTB‐maksimal tillatt biomasse), er det vanskelig å vurdere hvor stor reell produksjonskapasitet er, i form av brutto produksjon eller slaktevolum. Her spiller f.eks. temperaturvariasjoner inn, og de ekstremt store utslag sl...

Forfattere Ragnar Nystøyl Jan Petter Kosmo Lars Liabø Ruth Kongsvik Brandvik Olafsen Trude Sandberg Merete Gisvold Winther Ulf
År 2013
Type Rapport
Publikasjon

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A24298

Denne rapporten omhandler status og fremtidige muligheter for de marine næringene i Nord-Norge. Det blir pekt på utfordringer og flaskehalser for fremtidig vekst, og virkemidler og tiltak for å kunne realisere veksten. Rapporten er en av flere faglige utredningsrapporter som skal brukes som grunnlag...

Forfattere Winther Ulf Sandberg Merete Gisvold Henriksen Kristian Olafsen Trude Richardsen Roger Hognes Erik Skontorp Bull-Berg Heidi Vik Lars Harald Buanes Arild Bye Geir Emaus Per-Arne Mikkelsen Eirik Myhr Sindre Sunnanå Knut
År 2013
Type Rapport
Publikasjon

Verdiskaping basert på produktive hav i 2050

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A23299

I 1999 utga NTVA og DKNVS rapporten ”Norges muligheter for verdiskapning innen havbruk” og i 2006 rapporten " Utnyttelse av biomarine ressurser - globale muligheter for norsk ekspertise". Rapportene fokuserte på og beskrev de nasjonale muligheter for å utvikle og utnytte biomarine ressurser. De må k...

Forfattere Olafsen Trude Winther Ulf Olsen Yngvar Skjermo Jorunn
År 2012
Type Rapport
Vis alle publikasjoner