Til hovedinnhold

Ulf Winther

Forskningssjef

Ulf Winther

Forskningssjef

Ulf Winther
Telefon: 913 16 122
Avdeling: Strategisk forretningsutvikling
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

OC2017 A-128 - Ringvirkningsanalyse for teknologi- og serviceleverandører til sjømatnæringen - leverandører, utviklingstrekk og eksport

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1486417

SINTEF Ocean AS og SINTEF Teknologi og samfunn har gjennomført en analyse av teknologi-, service- og forleverandørene til sjømatnæringen. Analysen omfatter: Oversikt over og kategorisering av leverandører Beregning av verdiskaping og sysselsetting, inkludert ringvirkninger Viktige utviklingstrekk fo...

Publikasjon

Forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. En vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1492688

De samfunnsøkonomiske konsekvensene av fire ulike alternativer for forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i lakse- og ørretoppdrettsnæringen er analysert og vurdert. I tillegg til de tre alternativene som er presentert i Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat datert 7. november 2014, h...

Forfattere Winther Ulf Richardsen Roger Brandvik Ruth Kongsvik Liabø Lars Viken Andreas Bull-Berg Heidi Vik Lars Harald
År 2015
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496593

SINTEF Fiskeri og havbruk har sammen med professor Bjørn Asheim gjennomført en analyse av innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet. Analysen vii inngå i det faglige grunnlaget til utvalget som foretar en gjennomgang av sjømatindustriens rammevilkår. ...

Forfattere Winther Ulf Olafsen Trude Henriksen Kristian Asheim Bjørn Terje
År 2014
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1512729

Denne rapporten omhandler status og fremtidige muligheter for de marine næringene i Nord-Norge. Det blir pekt på utfordringer og flaskehalser for fremtidig vekst, og virkemidler og tiltak for å kunne realisere veksten. Rapporten er en av flere faglige utredningsrapporter som skal brukes som grunnlag...

Forfattere Winther Ulf Sandberg Merete Gisvold Henriksen Kristian Olafsen Trude Richardsen Roger Hognes Erik Skontorp Bull-Berg Heidi bye geir buanes arild Myhr Sindre emaus p mikkelsen eirik Sunnanå Knut Vik Lars Harald
År 2013
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin