Til hovedinnhold

Andreas Bekkevoll

Master of science

Andreas Bekkevoll

Master of science

Andreas Bekkevoll
Telefon: 918 73 494
Mobil: 918 73 494
Avdeling: Havbruksteknologi
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Kunnskapsgrunnlag for utvikling av løsninger som reduserer faren for rømming fra lakseoppdrettsanlegg

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26754

Rapporten presenterer et kunnskapsgrunnlag for utvikling av løsninger som kan bidra til redusere faren for rømming fra oppdrettsanlegg som følge av menneskelig feilhandling: • Avviksrapporteringssystem • Piktogram • Målinger og beslutningsstøtte • Notinnfesting Løsningsforslagene er blant ann...