Til hovedinnhold

Andreas Bekkevoll

Master of science

Andreas Bekkevoll

Master of science

Andreas Bekkevoll
Telefon: 918 73 494
Mobil: 918 73 494
Avdeling: Havbruksteknologi
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Erfaringsdelingsseminar med demoforsøk - Del av SKJERMTEK, FHF-prosjekt 901396

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496668

Målet med seminaret var å belyse hvordan skjørt oppfører seg under vannflaten, samt erfaringer med bruk av luseskjørt. Modellforsøkene fokuserte på å demonstrere dukens og merdens bevegelser i strøm og bølger, samt kreftene som virker på forankringen. Under forsøkene ble det hensyntatt forskjellige ...

År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Kunnskapsgrunnlag for utvikling av løsninger som reduserer faren for rømming fra lakseoppdrettsanlegg

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26754

Rapporten presenterer et kunnskapsgrunnlag for utvikling av løsninger som kan bidra til redusere faren for rømming fra oppdrettsanlegg som følge av menneskelig feilhandling: • Avviksrapporteringssystem • Piktogram • Målinger og beslutningsstøtte • Notinnfesting Løsningsforslagene er blant ann...