Til hovedinnhold

Ivar Singsaas

Seniorforsker

Ivar Singsaas

Seniorforsker

Ivar Singsaas
Telefon: 982 43 467
Mobil: 982 43 467
Avdeling: Miljøteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

The value of offshore field experiments in oil spill technology development for Norwegian waters

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1447199

The blowout on the Ekofisk field in the North Sea in 1977 initiated R&D efforts in Norway focusing on improving oil spill contingency in general and more specifically on weathering processes and modeling drift and spreading of oil spills. Since 1978, approximately 40 experimental oil spills have...

Publikasjon

Oil fate and weathering processes in ice-vovered waters. A Fram center state-of-the-art report.

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A22432

Oil spill response is demanding under any circumstances and Arctic conditions impose additional environmental and logistical challenges. The most obvious challenge is dealing with the presence of ice. However, understanding the fate and behaviour of oil in Arctic and ice-covered waters is a fundamen...

Forfattere Singsaas Ivar
År 2012
Type Rapport
Publikasjon

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerak. Sektor petroleum. Tema: Oljevern.

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A19472

Denne rapporten beskriver kort organiseringen av beredskapen mot akutt oljeforurensning i Norge i dag og hvilke oljevernressurser som finnes med hovedfokus på utredningsområdet, Nordsjøen og Skagerak. Fokus er på offshore petroleumsaktivitet. Det er redegjort for de nyeste utviklingstrekk i beredska...

Forfattere Singsaas Ivar Sørheim Kristin Rist Daae Ragnhild Lundmark Johansen Øistein Jon Roar Andersen Odd Willy Brude Anders Bjørgeseter
År 2011
Type Rapport
Publikasjon

Testing the Framo Ice Skimmer in the SINTEF ice basin. “Oil in ice” JIP, task 3.2: Testing of new concepts and units. A technical report.

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A19203

This document reports the findings of a test program conducted in October 2010 in the SINTEF ice basin of the Framo Ice Skimmer manufactured by Frank Mohn AS of Norway. The Framo Ice Skimmer is a mechanical oil recovery device that was designed on the basis of tests conducted in SINTEF’s ice basin i...

Forfattere Singsaas Ivar Leirvik Frode Johansen Bror Lauri Solsberg
År 2011
Type Rapport
Vis alle publikasjoner