Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Anvendt økologi

Anvendt økologi

Tilbake til Ekspertise
Bærekraftig høsting og oppdrett på naturens premisser samt miljøeffekter av menneskelig aktivitet i kystområdene. Forskningsområdene er Integrert havbruk (Integrert mulitrofisk akvakultur -IMTA), industriell taredyrking samt planktonøkologi og biologisk varsling.
  • Taredyrking
  • Sporeproduksjon
  • Dyrking i sjø
  • Analyser av planktonprøver
  • Marine miljøundersøkelser
  • Konsekvensutredninger

Lenker

Forskningsleder