Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Offshore konstruksjoner

Offshore konstruksjoner

SINTEF Ocean har lang erfaring og anerkjent ekspertise innen både teoretisk- og eksperimentell hydrodynamikk. Vi baserer en stor del av virksomheten på SINTEF Ocean sin hydrodynamiske laboratorier, men vi har også verdensledende kompetanse innen CFD og numerisk hydrodynamikk.
Forskningsdirektør
+47 412 11 815
Bilde av offshore plattform-modell i havlaboratoriet