Til hovedinnhold

CINELDI

CINELDI

Publisert 30. mai 2016

Centre for intelligent electricity distribution- to empower the future Smart Grid

CINELDI skal sørge for at vi bygger fremtidens smarte energisystem

  • CINELDI skal bidra til å utforme fremtidens fleksible og robuste elektriske distribusjonsnett til en akseptabel kostnad
  • CINELDI skal legge til rette for fornybar kraftproduksjon, elektrifisering av transport og mer effektiv bruk av energi

Næringspotensiale

CINELDI vil utvikle et kunnskapsgrunnlag for nettselskaper og myndigheter til å etablere gode strategier for å optimalisere nettvirksomheten. Dette vil gi:

  • Mer effektiv nettdrift
  • Reduserte kostnader til investeringer og drift
  • Fremtidsrettet regulering av nettselskapene, for samfunnsmessig rasjonell utvikling og drift av kraftnettet

CINELDI vil også gi nye forretningsmuligheter for teknologileverandører:

  • Nye produkter og tjenester
  • Utvikling av kommersielle løsninger
  • Styrking av nasjonal og internasjonal konkurransekraft
  • Økt synlighet og rekruttering

Varighet: 2016 - 2024
Budsjett: 360 MNOK

SINTEF Energi vil lede programmet i samarbeid med NTNU.

Arbeidspakker

 

Norske partnere

 I tillegg kommer 13 internasjonale forskningspartnere fra Europa, USA og Japan.

Se CINELDIs hjemmeside for mere informasjon. 


 

Les mer om SINTEFs aktiviteter på dette feltet:

Relevante prosjekt:

 

Sjefforsker

Prosjektstart

2016

CINELDI video
CINELDI video