Til hovedinnhold

CINELDI

CINELDI

Publisert 30. mai 2016

Centre for intelligent electricity distribution- to empower the future Smart Grid

CINELDI skal sørge for at vi bygger fremtidens smarte energisystem

  • CINELDI skal bidra til å utforme fremtidens fleksible og robuste elektriske distribusjonsnett til en akseptabel kostnad
  • CINELDI skal legge til rette for fornybar kraftproduksjon, elektrifisering av transport og mer effektiv bruk av energi

Næringspotensialet:

CINELDI vil utvikle et kunnskapsgrunnlag for nettselskaper og myndigheter til å etablere gode strategier for å optimalisere nettvirksomheten. Dette vil gi:

  • Mer effektiv nettdrift
  • Reduserte kostnader til investeringer og drift
  • Fremtidsrettet regulering av nettselskapene, for samfunnsmessig rasjonell utvikling og drift av kraftnettet

CINELDI vil også gi nye forretningsmuligheter for teknologileverandører:

  • Nye produkter og tjenester
  • Utvikling av kommersielle løsninger
  • Styrking av nasjonal og internasjonal konkurransekraft
  • Økt synlighet og rekruttering

Varighet: 2016 - 2024

Budsjett: 360 MNOK

SINTEF Energi vil lede programmet i samarbeid med NTNU.

Partnere:

Forskning: SINTEF Energi AS, NTNU (inkl. HiG), SINTEF Digital, Smart Innovation Norway AS

Nettselskap: Hafslund Nett AS, Skagerak Nett AS, Lyse Elnett AS, BKK Nett AS, Eidsiva Nett AS, HelgelandKraft AS, Agder Energi Nett AS, Istad Nett AS, Norgesnett AS, NTE Nett AS, Nordlandsnett AS

Systemoperatør: Statnett SF

Teknologileverandører: ABB AS, Powel AS, Rejlers Embriq AS, Aidon Ltd., Eltek AS, Smart Grid Services Cluster

Medlemsorganisasjoner: Energi Norge, KraftCERT AS, The Norwegian Smart Grid Centre

Myndigheter: Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKom)

13 internasjonale forskningspartnere fra Europa, USA og Japan.

Se CINELDIs hjemmeside

Les mere om våre aktiviteter:

Prosjekt:

Sjefforsker

Prosjektstart

2016

CINELDI video
CINELDI video