Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Fremtidens ubemannede skip (MUNIN)

Fremtidens ubemannede skip (MUNIN)

Publisert 11. mars 2016

Autonome farkoster og ubemannede skip vil trolig være en viktig faktor i utviklingen av en konkurransedyktig europeisk maritim sektor i fremtiden.

Unmanned ship

EU-prosjektet MUNIN (Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks) inngår i European Waterborne Technology Plattform, og bidrar til realisering av visjonen om autonome og ubemannede farkoster gjennom utvikling og verifikasjon av et konsept for ubemannede skip.

I prosjektet undersøkes blant annet behovene for nye sensorsystemer, bedre teknisk tilgjengelighet, lovverk, miljømessige konsekvenser, kommunikasjon og støttefunksjoner i land.
I MUNIN undersøker industri og forskningsmiljøer mulighetene for å realisere et fullstendig ubemannet skip ved å se på behovene for nye sensorsystemer, bedre teknisk tilgjengelighet, lovverk, miljøvennlighet, ­kommunikasjon og støttefunksjoner i land. Konklusjonene etter halvgått løp er at det så langt ikke er identifiserte fundamentale hindringer for ­ubemannede skip, men at det er behov for omfattende forsknings- og utviklingsarbeid. MARINTEK har helt siden starten vært aktivt involvert i MUNIN, og har blant annet ansvar for teknisk koordinering av prosjektet.

MARINTEKs hovedfokus er i første rekke vedlikeholdsstrategi og kommunikasjons­systemer. Vi undersøker blant annet om nye vedlikeholds­strategier basert på bedre tekniske og ytelsesindekser kan gjøre det mulig å drifte tekniske systemer i opptil tre – fire uker uten tilsyn og vedlikehold. Pålitelig satellittkommunikasjon er nødvendig for at støttefunksjoner i land kan assistere i tilfeller der automasjonssystemene ombord ikke strekker til for å løse operasjonelle problemer. Kommunikasjonen må samtidig begrenses slik at ikke kostnadene blir for store. Sikkerhet mot fiendtlig blokkering eller inntrenging i kommunikasjonskanalene er også et kritisk element.

Blant de internasjonale partnerne fra industri og forskning i MUNIN-
prosjekt­­et, er Fraunhofer Center for Maritime Logistics and Services,
Hochschule Wismar, MarineSoft, Marorka, University College Cork,
Chalmers Tekniske Högskola i Göteborg, samt Trondheimsbaserte Aptomar og MARINTEK.

www.unmanned-ship.org

Seniorforsker

Prosjektstart

11.03.2014